Hoşgeldin! Oturum Aç ya da Üye Ol.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu sözleşme taff.co internet sitesinden ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile Kemankeş Mh. Mumhane Cd. Uluğ Han K5 D12 Beyoğlu adresinde bulunan TAFF Tekstil Tasarım Ltd. Şti.(“SATICI”) arasında elektronik olarak onaylanmıştır.

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI tarafından taff.co altında sunulan ürünlerin 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince kullanım şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1) ALICI, taff.co’ya üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, SATICI’nın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifre gizliliğinden ALICI sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.2) Sözleşme konusu ürün hakkındaki bilgiler, ALICI’nın e-posta adresine gönderilir. Yanlış e-posta adresi verilmesi nedeniyle ürün bilgilerinin ALICI’ya ulaşmamasından satıcı sorumlu tutulamaz.

3.3) ALICI, İnternet Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4) SATICI, mücbir sebepler veya ürün bilgilerinin gönderilmesini engelleyen sunucu bozuklukları nedeniyle ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI ürün siparişinin iptal edilmesini, ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ürün bedel ödemesi süresinin ertelenmesi ya da uzatılması haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın ürün siparişini iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine geri ödenir.

3.5) ALICI, İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6) İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, SATICI’nın her zaman tek taraflı olarak ALICI’nın üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ALICI, SATICI’nın bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle SATICI’dan bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

3.7) ALICI, yasal ve ticari sebeplerle, SATICI tarafından kendisinin internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8) SATICI tarafından, ALICI’nın kişisel veri ve bilgileri yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerinde, ALICI’nın önceden izninin alınmasına gerek olmaksızın ifşa edilebilir.

4. Sözleşmenin Tadili

Taff.co, İnternet sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da siteye giriş yapılması ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, ALICI veya SATICI tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

İşbu Kullanım Koşulları ve taff.co adresinden yapılacak satın almalardan kaynaklanacak uyuşmazlıklara İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya münhasır yetkili olacaktır.

Twitter

    Facebook